Category Archives: homework/ help

Мовлення

Стандартний

Детально опишіть зображені на картинках предмети. Відзначте чим вони схожі між собою, а чим відрізняються. Можете зазначити історію виникнення та еволюції приладу.

IMG_4278-0.JPG

IMG_4275-0.JPG

IMG_4279-0.JPG

IMG_4277-0.JPG

IMG_4281.JPG

IMG_4280.JPG

IMG_4282.JPG

Advertisements

До іспиту

Стандартний

Готуємося до іспиту.
Як аналізувати літературний твір?
Напишіть ім’я автора, назву вірша і дату його написання.
Вкажіть тему вірша. Запитайте себе: «Про що говорить поет у цьому вірші?». Віршовані твори можуть бути про любов, патріотизм, політику. Деякі поезіі описують пейзажі і красу природи, інші роздумують про філософські теми, засуджують соціальні негаразди.
Крім теми визначте також ідею або головну думку твору. Подумайте, що саме хотів донести до читача поет, яке «послання» криється в його словах. Основна думка відображає ставлення поета до написаного, вона є ключовим фактором для розуміння літературного твору. Якщо автор твору торкнувся відразу кількох проблем, перерахуйте їх і виділіть одну в якості головної проблеми.
Далі приступайте до аналізу сюжету. Напишіть, що відбувається у творі, виділіть основні події та конфлікти. Пропустіть цей пункт аналізу, якщо вірш є безсюжетним.
Напишіть, до яких художніх засобів вдавався автор в даному творі. Наведіть конкретні приклади з вірша. Вкажіть з якою метою автор використовував той чи інший прийом (епітет, уособлення, метафора, порівняння, гіпербола), тобто який ефект був досягнутий. Наприклад, риторичні запитання і звернення підвищують увагу читача, а використання іронії говорить про глузливе ставлення автора і т.п.

Вкажіть особливості образу ліричного героя. Пам’ятайте, що в будь-якому творі присутнє авторське «Я».
Вкажіть, до якого жанру належить вірш (елегія, поема, байка і т.п.).

У заключній частині аналізу напишіть ваше особисте ставлення до вірша. Вкажіть які емоції у вас викликає, про що змушує замислитися.

Як розпочати?

У “….. ” творі автор передає…..
З прочитаного я дізналася/дізнався………….
Автор описує…….
Поет змальовує……
У …?… параграфі описано……
У “….. “творі автор використав такі художні засоби як………………………. Наприклад, у першому куплеті епітет …… передає…………
У ” …………..” рядку автор використав метафору “…….”, щоб………………………….